OPENING SPEECH OF PROFESSOR DR DANIELLA KINGSLEY-GODWIN – IN BULGARIAN LANGAUGE

 

 

 

ОТВОРЕНА ГОВОРА ЗА ЛЕКЦИЯТА НА ПРОФЕСОРА Д-Р ДАНИЕЛЛА E.C.C.O.H KINGSLEY-GODWIN В МЕДИЦИНСКИЯ КОЛЕЖ, УНИВЕРСИТЕТ ТРАКИЯ, СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПА, НА 18 ОКТОМВРИ 2019 г.

 

 

Уважаемa професор Христина Милчева, директор, Медицински колеж, Университет Тракия, Стара Загора, България, Европа.

 

Уважаеми служители и студенти от Медицинския колеж, Университет Тракия, Стара Загора, България, Европа.

 

Уважаеми служители и студенти от Медицинския факултет, Университет Тракия, Стара Загора, България, Европа.

 

Уважаеми служители и студенти на университетската болница, Стара Загора, България, Европа.

 

 

Уважаеми дами и господа.

 

 

За мен е голяма чест да бъда поканенa в Медицинския колеж, Университета Тракия, Стара Загора, България, Европа, за да изнеса лекция за Медицински иновации, която е една от областите на моите професионални и специализирани интереси в медицината. Затова искам да благодаря на проф. Христина Милчева, директор на Медицинския колеж, за любезната й покана. Ето защо за мен е удоволствие да представя лекцията на тема „Медицински иновации за бъдещето и отвъд: Справяне с проблемите, пред които са изправени медицинските специалисти в променящия се свят“ в този прекрасен град Стара Загора, към който имам голяма емоционална привързаност от моя време в града през 80-те години като студент по медицина във Висшия медицински институт (Медицински факултет), а днес - във вашия отличен Медицински колеж. Въпреки това, преди да изнеса лекцията, бих искал първо да кажа няколко неща за моя произход и моето пътуване от Лондон, Англия до Стара Загора, България, и отново връщането!

 

 

Винаги се смятам за хуманитар, тъй като обичам да помагам на други човешки същества още от детството ми до зряла възраст. Така че, когато бях в начални и средни училища, включително и следването ми за допълнително образование в Англия и други части на света, имах голям афинитет към предметите на науката, както и към хуманитарните и социалните науки. Това означаваше, че освен да отбележа високи отлични оценки по физика, химия, биология, математика и общонаучни предмети, аз също взимам отлични оценки по история, география, икономика, търговия и други. Следователно винаги се интересувам от историческите перспективи на различни хора по всички континенти на света и от човешката и физическата география, които оформят тези хора, включително тяхното местоположение, особености, култури, езици и т.н.

 

 

 

В Англия, когато учех за историята на Европа, се интересувах от историята на Балканския полуостров в частност и особено от историята на България, нейния език, култура и общество. По-специално отбелязах, че въпреки всички трудности и потискания, които българският народ претърпя през последните векове, те успяха да запазят своята култура, история, религия и наред с други показаха как актът на прошка може да оцелее и да създаде мир на обществото им.

 

 

Тъй като съм от професионални международни услуги, имах възможности и привилегия да уча в различни страни. И така, когато се появи шансът да продължа обучението си по висше медицинско образование в България, бях много щастливa от това, тъй като това ще ми даде възможност да опозная по-добре страната и да придобия допълнителен език - българския език.

 

 

Тъй като през 80-те години всички чуждестранни студенти, които учат в България, провеждат различни курсове само по български език, беше задължително правило всички студенти да получат поне B2 или по-висока компетентност по български език и да предприемат други предмети по български език, преди да започнат различните им курсове.

 

 

Първо направих подготвителната година за медицина, където започнах курсове по български език, с допълнителна програма по българска литература, биология, физика, химия и история на България и др., Където езикът на преподаване беше на български език. Запомнящото ми се събитие в Пловдив беше по време на медицинския курс, бях избран за най-добрия ученик от моята група в Курса по български, за да подготвя и правя презентация на български език за човешките бели дробове и черен дроб. За мен беше голяма чест да предприема своите научни проекти за белите дробове и черния дроб на човека и подготвих и изнесох презентацията на български език по време на годишното честване на Деня на българската азбука през учебната 1982/1983 г., пред ректора и всички персоналът и студентите от Висшия медицински институт, Пловдив, България и служителите от университетските учителски болници в Пловдив, подобно на събитието, което провеждаме днес в Медицинския колеж, Стара Загора, България. Това ми даде полезния опит да представя работата и проектите си пред всяка аудитория от български медицински специалисти и студенти и в публичното си изказване през цялата ми кариера в международен план на различни езици.

 

 

Второ, по време на магистърския си курс по медицина във Висшия медицински институт, Пловдив, с удоволствие изучавах медицина на български език. След няколко години във Висшия медицински институт в Пловдив дойдох да уча във Висшия медицински институт в Стара Загора при проф. Господинов, който беше ректор на института през 80-те години.

 

 

Старозагорският висш медицински институт беше също толкова добър и аз започнах клиничното си обучение там на третата година от курса по медицина. Съоръженията във Висшия медицински институт в Стара Загора ми предоставиха големи възможности и научих много и натрупах ценен опит в патологията, вътрешната медицина, хирургията и всички медицински изследвания. Моите запомнящи се събития в Стара Загора са както в моите проучвания, така и в акта на доброта, изразен към мен от космополитното общество в град Стара Загора.

 

 

Отново поради промяна на обстоятелствата, медицинските ми изследвания продължиха в Букурещ, Румъния и оттам обратно в Великобритания. Затова имах възможността да уча в много престижни медицински университети и училища в Европа и в Великобритания  с отлични възможности за преподаване и обучение.  

 

По време на тези международни медицински проучвания винаги съм поддържалa контакти и съм работилa с колеги в България, както и всички останали страни, в които съм живялa, училa съм и съм работилa. Най-важното е, че спомените ми за Стара Загора все още стават много значими сред всички другите места, на които бях. Ето защо днес съм тук, за да ви представя моята лекция на тема „Медицински иновации за бъдещето и проследяването му: справяне с проблемите със здравните специалисти в един променящ се свят“  в този прекрасен и космополитен град Стара Загора, България, Европа. Днес лекцията ще се занимава с проблемите на медицинските иновации и ще изследва новите иновации в медицината през 2019 г. и тенденциите през 2020 г., както и за посрещане на предизвикателствата, пред които са изправени здравните специалисти през 21 век.

 

Искам също така да кажа, че имам слайдовете на английски и български език, така че всички присъстващи на лекцията да могат да следват в процеса. Отново имам и тази встъпителна реч на български език за тези, които биха искали да я прочетат на български. Еднакво резюмето на лекцията и кратката ми биография също са на български и английски език за по-лесно справяне. Повече копия на документите можете да получите, като се свържете с тях events@ijmjournal.org.uk


 
Много благодаря за вниманието.

 

 
Професор д-р Даниела Е.C.C.О.Х. Кингсли-Годуин 

 

 
18 октомври 2019 г. 

 

IJM UK Office

International Journal of Medicine (IJM):

 

International Association of Health Care Professionals (IAHCP) Education and

Publications Services

Kemp House, 152 City Road

London EC1V 2NX, UK

 

Or use our contact form.

News

Available now: delivery service!

We can now deliver Journals and books straight to your door!

 

 

 

Print Print | Sitemap
© International Journal of Medicine (IJM) 1957 to 2019